Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:41
-00:18:18
+00:41:44
5882 2072
K45 : 100
58 / 63
-00:11:39
+00:33:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii