Marta Andrzejewska

Majda Strzyżewska kancelaria adwokacka / Majda Strzyżewska kancelaria adwokacka
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:40:04
-00:51:55
+00:08:07
86 3
K20 : 1
1 1
2 / 153
-00:45:11
+00:02:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii