Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:46
-00:29:13
+00:30:49
4576 1304
K25 : 303
181 / 235
-00:18:08
+00:30:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii