Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:00
-00:42:22
+00:30:39
5209 1294
K40 : 257
189 / 270
-00:27:35
+00:23:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii