Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:40
-00:27:19
+00:32:43
4905 1481
K40 : 179
168 / 218
-00:21:17
+00:27:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii