Monika Berent

Phinance S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:08:38
-00:23:21
+00:36:41
5467 1817
K30 : 422
1
236 / 268
-00:17:30
+00:31:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii