Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:26
-00:34:56
+00:38:05
6795 2149
K40 : 432
233 / 270
-00:20:09
+00:30:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii