Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:35
-00:29:24
+00:30:38
4530 1278
K25 : 294
178 / 235
-00:18:19
+00:30:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii