Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:23
-01:09:22
+00:10:37
68 64
3 / 201
-00:56:25
+00:01:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii