Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:30
-00:46:45
+00:31:37
4241 3657
81 / 135
-00:36:28
+00:23:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii