robert rombel

Mississippi
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:47:48
-00:44:11
+00:15:51
863 812
M30 : 168
1
34 / 261
-00:33:01
+00:10:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii