Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:24
-00:39:38
+00:39:42
6772 2312
K20 : 602
212 / 226
-00:14:52
+00:34:23
01:11:30
-00:20:29
+00:39:33
5747 1988
K25 : 449
219 / 235
-00:09:24
+00:39:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii