Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:10
-00:26:49
+00:33:13
4986 1530
K25 : 346
192 / 235
-00:15:44
+00:33:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii