Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:57
-00:42:05
+00:37:15
6467 2105
K20 : 557
145 / 162
-00:17:51
+00:37:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii