Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:28
-00:39:06
+00:37:51
7267 5757
280 / 336
-00:31:21
+00:31:02
00:56:37
-00:51:38
+00:26:44
2932 2641
105 / 268
-00:45:16
+00:20:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii