Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:28
-00:35:20
+00:33:34
5175 1508
K40 : 376
224 / 269
-00:17:41
+00:26:33
00:57:30
-00:34:29
+00:25:33
3304 718
K35 : 157
127 / 236
-00:25:01
+00:20:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii