Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:24
-00:41:46
+00:32:04
5871 1431
K20 : 452
44 / 80
-00:29:13
+00:22:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii