Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:56
-00:39:14
+00:34:36
6573 1801
K30 : 876
295 / 386
-00:23:19
+00:30:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii