Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:47:06
-00:57:04
+00:16:46
947 59
K30 : 30
46 / 386
-00:41:09
+00:13:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii