Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:00
-00:39:10
+00:34:40
6591 1813
K20 : 580
208 / 289
-00:16:59
+00:28:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii