Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:13
-00:34:57
+00:38:53
7486 2319
K20 : 754
359 / 403
-00:21:37
+00:37:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii