Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:46
-00:37:24
+00:36:26
7013 2054
K30 : 996
313 / 386
-00:21:29
+00:32:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii