Robert Strojny

PKO BANK POLSKI / PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:56:18
-00:47:52
+00:25:58
3826 3204
M40 : 750
18 10
59 / 129
-00:31:50
+00:22:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii