Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:54
-00:37:28
+00:35:33
6368 1911
K20 : 506
220 / 278
-00:28:47
+00:31:20
01:12:29
-00:31:41
+00:42:09
7914 2583
K20 : 846
255 / 278
-00:19:23
+00:36:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii