Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:26
-00:33:44
+00:40:06
7680 2432
K20 : 794
247 / 278
-00:21:26
+00:34:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii