Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:03
-00:39:07
+00:34:43
6606 1817
K20 : 583
64 / 80
-00:14:31
+00:23:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii