Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:56
-00:38:14
+00:35:36
6809 1925
K50 : 52
42 / 60
-00:17:21
+00:25:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii