Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:04
-00:44:18
+00:28:43
4662 1029
K40 : 197
107 / 189
-00:27:33
+00:23:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii