Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:11
-00:29:59
+00:43:51
8092 2694
K20 : 879
79 / 80
-00:05:23
+00:32:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii