Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:33:00
-00:11:22
+01:01:39
8010 2929
K40 : 579
134 / 134
+00:55:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii