Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:45
-00:31:25
+00:42:25
7942 5343
M50 : 319
29 / 32
-00:29:24
+00:32:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii