Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:14
-00:42:56
+00:30:54
5552 1277
K30 : 641
250 / 386
-00:27:01
+00:27:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii