Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:58
-00:38:12
+00:35:38
6817 1929
K20 : 614
77 / 94
-00:16:01
+00:27:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii