Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:59
-00:22:11
+00:51:39
8522 2982
K20 : 956
94 / 94
+00:43:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii