Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:02
-00:38:08
+00:35:42
6832 1938
K20 : 616
329 / 403
-00:24:48
+00:34:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii