Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:57
-00:44:18
+00:34:04
4693 733
97 / 135
-00:34:01
+00:25:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii