Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:38
-00:28:32
+00:45:18
8232 2789
K50 : 86
52 / 54
-00:11:49
+00:35:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii