Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:02
-00:39:13
+00:39:09
5499 1039
116 / 136
-00:17:45
+00:29:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii