Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:34
-00:29:41
+00:48:41
6303 1450
60 / 63
-00:09:00
+00:40:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii