Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:22:24
-00:25:51
+00:52:31
6447 4918
50 / 50
+00:39:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii