Anna Pigan

ABC Data Runners II / ABC Data S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:11:25
-00:32:45
+00:41:05
7797 2511
K20 : 823
12 1
374 / 403
-00:19:25
+00:39:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii