Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:48
-00:41:22
+00:32:28
5973 1480
K20 : 471
86 / 126
-00:16:42
+00:29:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii