Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:45
-00:26:25
+00:47:25
8369 2882
K50 : 91
76 / 79
-00:12:20
+00:33:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii