Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:18
-00:39:57
+00:38:25
5422 4417
209 / 256
-00:39:57
+00:30:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii