Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:00
-00:37:10
+00:36:40
7076 4984
M40 : 1188
108 / 129
-00:21:08
+00:32:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii