Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:26
-00:39:44
+00:34:06
6433 1719
K20 : 548
197 / 278
-00:27:26
+00:28:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii