Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:24
-00:37:46
+00:36:04
6928 4928
M20 : 1233
60 / 69
-00:13:38
+00:25:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii