Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:01
-00:33:14
+00:45:08
6087 1327
124 / 135
-00:22:57
+00:36:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii