Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:28:38
-00:15:32
+00:58:18
8591 3031
K40 : 497
336 / 338
-00:13:33
+00:51:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii