Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:38
-00:27:32
+00:46:18
8305 2843
K20 : 915
199 / 204
-00:05:19
+00:38:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii